ARTICLES

Maning Eva on the Importance of Consistency in Gamefowl Breeding

Bakit importante maging Consistent sa Pagmamanok? Panoorin si Alas ng Salto Maning Eva at ang…

READ MORE

Maning Eva Commends Salto Products and its People.

 Di ka pa rin kumbinsido sa Salto? Narito ang kwento ng ating Alas ng…

READ MORE

Maning Eva on His Bloodline Maintaining Strategies

 Ano ba ang iba pang paraan sa pagbre-breed ng mga manok? Ang ating Alas…

READ MORE

Maning Eva on Breeding Selection and Techniques

 Di ka pa sigurado sa iba't ibang Breed ng manok na gusto mo, ka-Salto?…

READ MORE