ARTICLES

Andrew Mendoza on Why Using Salto is Worth It

 Salto na ba ang gamit mong feeds? Narito si Alas ng Salto Andrew Mendoza…

READ MORE

Andrew Mendoza on How to Start in Gamefowl Breeding

 Nahuli ka ba sa breeding season, meron pang tips sa inyo si Alas ng…

READ MORE

Andrew Mendoza's Motivations in Gamefarming

 Ano ang nga pupursige mo sa paggagamefarm, ka-Salto? Panoorin si Alas ng Salto Andrew…

READ MORE

Andrew Mendoza on How Salto Improved His Gamefowl Breeding

 Premium feeds ba ang gamit mong pakain sa alaga mo? Panoorin ang video ni…

READ MORE