Alain Perez Recommends Starting with a Preferred Gamefowl Bloodline

Pipiliin mo talaga, ka-Salto, ang gusto mong bloodline. Ito ang isa sa tips ni Alas ng Salto Alain Perez. Panoorin natin ang iba pang tips niya dito sa video.