Alex Macariola on the Importance of Winning Line

Hindi sapat na one-time ang galing mo ka-Salto. Alamin natin kay Alas ng Salto Alex Macariola kung bakit. Panoorin ang kanyang video.