Alex Macariola on Why He Uses the Line Breeding Technique

Hanggang saan ang kaalaman mo Ka-Salto tungkol sa Line breeding? Narito si Alas ng Salto Alex Macariola nagbabahagi nang kanyang kaalaman.