Alex Ngo on What New Breeders Should Know to Succeed

Pakinggan ang mga tips ng ating Alas ng Salto Alex Ngo upang aangat ka sa paggiging magaling nga gamefowl breeder. Panoorin ang kanyang video.