Alex Ngo Walks through his Gamefowl Breeds

Importante na alam natin kung anong breed ang gusto natin, ka-Salto. Kung pakiramdam mo kulang pa ang nalalaman mo, panoorin natin ang ating Alas ng Salto Alex Ngo kung ano ang mga breeds nya.