Alex Ngo’s Criteria for Broodcock & Broodhen Selection

Ano ang taglay na uri dapat merun ang ating Broodcock at Broodhen, Alamin natin kay Alas ng Salto Alex Ngo. Panoorin natin ang kanyang video.