Alvin Biton Describes His Gamefowl Bloodlines’ Styles

Istilo sa laban ay angat na angat yan ang bloodlines ni Alas ng Salto Alvin Biton. Pakinggan natin ang buong kwento dito sa link na ito.