Alvin Biton on Balancing His Business and His Passion

Balanse – Ito ay napakahalaga kapag pinagsabay mo ang pagnenegosyo at ang hilig mo. Alamin natin ito kay Alas ng Salto Alvin Biton sa kanyang video.