Alvin Biton on the Importance of Choosing the Right Broodpullet

Wastong pagpili nang broodpullet ay napakahalaga ka-Salto. Pakinggan ang kwento ni Alas ng Salto Alvin Biton sa kanyang video.