Alvin Biton on the Types of Breeding Application

Ano-ano itong Breeding Application, ka-Salto? Halika’t ating alamin kay Alas ng Salto Alvin Biton sa kanyang video.