Alvin Biton on Why He Uses Salto

Ano nga ang dahilan kung bakit Salto ang gamit ni Alas ng Salto Alvin Biton? Pakinggan ang kanyang kwento sa video na ito.