Alvin Biton Says Cutting is the Name of the Game

Bakit ba mahalaga ang “Cutting”, ka-Salto? Tatalakayin ito nang Alas ng Salto Alvin Biton sa kanyang video.