Andrew Mendoza Narrates How He Started in Gamefarming

Nagsisimula ka pa lang sa pagmamanok, ka-Salto? Narito si Alas ng Salto Andrew Mendoza kung paano siya nagsimula sa gamefarm niya.