Andrew Mendoza on How Salto Improved His Gamefowl Breeding

Premium feeds ba ang gamit mong pakain sa alaga mo? Panoorin ang video ni Alas ng Salto Andrew Mendoza kung bakit importante ang premium.