Andrew Mendoza’s Motivations in Gamefarming

Ano ang nga pupursige mo sa paggagamefarm, ka-Salto? Panoorin si Alas ng Salto Andrew Mendoza kung ano ang motibasyon niya.