Andy Manabat: A Hands-on Gamefarmer

Hindi pwede na pa basta-basta lang sa gamefarming, dapat may dedikasyon, tulad ni Andy Manabat sa kanyang mga manok