Andy Manabat on How He Was Introduced to Salto Feeds

Importante din na sumobok base sa experience ng iba, katulad nang pinakilala sa atin ng Alas ng Salto Andy Manadat ang Gallimax21.