Andy Manabat on Why He’s More Critical with Selecting Pullets than Broodcocks

Karamihan ng katangian ng mga manok, nakukuha nila sa pullets, kaya ganun ka critial ang ating Alas ng Salto Andy Manabat sa pag pipili nila