Arturo Bona Discusses the Advantages of Using Salto Feeds

Ano ba ang pinagkaiba ng Salto sa ibang feeds? Heto si Alas ng Salto Arturo Bona at kung ano ang obserbasyon niya nang nagsimula siya gumamit ng Salto.