Arturo Bona on How He Discovered His Passion for Gamefowl

Gusto mo bang mag breeding pero di alam kung para sa iyo ito? Eto si Alas ng Salto Arturo Bona at pakinggan ang kwento kung pano niya nasimulan ang pag nenegosyo ng breeding ng manok.