Arturo Bona on the Difference Salto Made for His Gamefowls

Di ka parin sigurado sa Salto feeds? Pakinggan ang karanasan ni Alas ng Salto Arturo Bona at pano nabago ng Salto ang buhay niya.