Arturo Bona on the Disadvantages of Inbreeding

Bagohan ka ba sa pag breed ng mga manok? Makinig kay Alas ng Salto na si Arturo Bona at ang kanyang karanasan sa epekto ng inbreeding.