Arturo Bona on What to Look For When Selecting Breeding Materials

Ano ba ang basehan ng magandang materyales? Pakinggan si Alas ng Salto Arturo Bona at alamin kung ano ang sinusuri na katangian ng alaga niya.