Batchuk Cardenas’ Experiences in Gamefowl Tournaments

Panalo man o talohan, meron tayo natutunan sa proseso sa pagmamanok. Panoorin si Alas ng Salto Batchuk Cardenas sa mga tips niya.