Batchuk Cardenas on His Gamefowl Feeding Management

Ano ang wastong pakain sa alaga mong manok? Andito si Alas ng Salto Batchuk Cardenas para tulungan kayo.