Batchuk Cardenas on His Main Influence in Gamefowl Breeding

Sino ang inspirasyon mo sa pagmamanok, ka-Salto. Andito si Alas ng Salto Batchuk Cardenas para sa inpluwensya niya.