Batchuk Cardenas on How He Started Gamefarming

Magsisimula ka pa lang sa pagmamanok? May mga tips si Alas ng Salto Batchuk Cardenas sa gamefarming. Panoorin ang kanyang video.