Batchuk Cardenas on Starting with the Right Bloodline

Paano alamin kung anong bloodline ang hiyang sayo. Andito si Alas ng Salto Batchuk Cardenas para turoan kayo, mga ka-Salto.