Batchuk Cardenas on What He Looks for in Broodstags and Pullets

Paano ka pumili ng materyales mo? May mga tips si Alas ng Salto Batchuk Cardenas para makasimula ka na sa pagpapalahi ng alaga mo.