Batchuk Cardenas on What it Means to be a True Champion in Gamefarming

Sa gamefarming panalo ka! Panoorin si Alas ng Salto Batchuk Cardenas paano niya ginawa.