Batchuk Cardenas on Why Breeders Should Trust Salto

Premium feeds na ba ang gamit mo? Panoorin si Alas ng Salto Batchuk Cardenas kung bakit premium feeds ang ginagamit niya.