Benzen Llamado’s Ultimate Motivations

Ano ang motibasyon mo sa pagmamanok, ka-Salto? Narito naman ang si Alas ng Salto Benzen Llamado para ibabahagi saatin ang kanyang kwento.