Biboy Martinez on His Preferred Style to Succeed

Istilo ng palo naman ang tinitingnan ni Alas ng Salto Biboy Martinez, kung bakit? Panoorin natin ang kanyang video.