Biboy Martinez on Power of Speed

Alamin natin ka-Salto kung bakit mas lamang ang power sa Manok. Narito ang paliwanang ni Alas ng Salto Biboy Martinez sa kanyang video.