Bong Azotea Discusses Upgrading & Refreshing Gamefowl Bloodlines

Ka-salto alamin natin ang detalye sa pagitan nang refresh at upgrade nang bloodline. Narito ang paliwanang ni Alas ng Salto Warren Bong Azotea.