Bong Azotea in Choosing the Best Broodhen

Narito naman ang mga mahalagang dapat tandaan sa pagpili nang Broodhen mga ka-Salto. Pakinggan natin si Alas ng Salto Warren Bong Azotea sa kanyang video.