Bong Azotea on How Feeding is Essential for Bountiful Breeding

Maraming dapat tandaan sa pagbre-breed ka-Salto. Kaya narito si Alas ng Salto Warren Bong Azotea upang tayo ay matulungan.