Bong Azotea on How Knowledge is an Advantage

Mahalaga na alam natin ang ginagawa natin ka-Salto, ika-nga Knowledge is Power. Panoorin natin si Alas ng Salto Warren Bong Azotea sa kanyang kwento.