Bords Lomotan Discusses His Breeding and Bloodline Maintaining Strategies

Bawat breeder may kanyang diskarte sa pagpili ng Bloodline, andito ang ating Alas ng Salto Bords Lomotan at ating pakinggan kung pano niya pinapanatili ang kanyang Bloodlines.