Bords Lomotan on Happiness in Gamefowl

Iba ang ang saya na binibigay sa pagmamanok. Panoorin nating si Alas ng Salto Bords Lomotan sa pagiging gamefowl breeder.