Bords Lomotan on How He Gets Savings From Proper Feeding Management

Sa paggamit ng Salto feeds siguradong angat kayo ka-Salto. Andito ang ating Alas ng Salto Bords Lomotan para ating mapakinggan kung ang galing nito.