Bords Lomotan’s 5 Factors for New Gamefowl Breedersl

May limang payo sa pagmamanok si Alas ng Salto Bords Lomotan para sa mga bagohan, panoorin natin dito kung ano ang mga ito.