Boyette Nangit on How He Breeds and Maintains Gamefowl Bloodlines

Wala talagang perpekto na pamamaraan sa pagmamanok pero kaya natin itong tapatan, ka-Salto. Tulad ng ating Alas ng Salto Boyette Nangit at ating panoorin dito.