Calvin Randall on How All Gamefarms Are Different

Bawat farm iba-iba ang sitwasyon, kahit ano pa ito, kayang solusyonan natin ka-Salto. Tulad ng farm ng ating Alas ng Salto Calvin Randall.