Calvin Randall on the Importance of Balanced Broodstocks

Ano ang meron sa pagbalanse ng katangian ng iyong Broodcocks at Broodhens? Panoorin ang ating Alas ng Salto Calvin Randall sa kanya payo sa inyo, mga ka-Salto.