Chris Torano on Crossbreeding and Maintaining Bloodlines

May pagkakaiba talaga pagnag-crossbreed, ka-Salto. Ito ang paliwanag nang ating Alas ng Salto na si Chris Torano. Panoorin ang kanyang video.