Chris Torano’s Feeding Management Using Salto

Tamang pakain para lalong matibay ang mga alaga ninyo, ka-Salto. Panoorin natin ang buong kwento nang paglalahad ni Alas ng Salto Chris Torano.