Daryl Balansag Explains How the Moonwalker Bloodline Got Its Name

Alamin natin ka-Salto ang kwento nang Moonwalker Bloodline ni Alas ng Salto Daryl Balansag. Narito ang kanyang video.