Daryl Balansag’s Ultimate Dream as a Breeder

Anong pinka-ultimate mong pangarap ka-Salto? Pakinggan natin ang kwento ni Alas ng Salto Daryl Balansag sa kanyang pangarap sa kanyang video.